אחמד מקאלדה
Ahmad Makalda

CEO

Alanwar Makalda Stores
Alanwar Makalda Pro

Bassam Makalda

VP & Company owners

Makalda Wholesale

פהמי מקאלדה
Fahami Makalda

CEO and company owner

Alanwar Makalda Group ltd.

אחמד מקאלדה
אחמד מקאלדה

מנהל החברה

רשת חנויות אלאנואר מקאלדה
Alanwar Makalde Pro

באסם מקאלדה

סמנכ"ל ובעלי החברה

סיטונאות אלאנואר מקאלדה

פהמי מקאלדה
פהמי מקאלדה

מנכ״ל ובעלי החברה

קבוצת אלאנואר מקאלדה בע"מ